Suomen go-liiton hallituksen 1. kokous 29.1.2011 pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Tenb
Posts: 12
Joined: Thu Jan 13, 2011 10:01 pm

Suomen go-liiton hallituksen 1. kokous 29.1.2011 pöytäkirja

Post by Tenb »

Suomen go-liiton hallituksen järjestäytymiskokous
Aika: lauantai 29.1.2011 klo 14
Paikka: YliGon kerhohuone, Mannerheimintie 5B, 4. kerros

Läsnä:
Janne Nikula
Antti Törmänen
Mikael Nenonen
Pekka Keipi
Mikko Siukola
Suvi Rovio
Reino Karttunen
Juho Heikkinen

1. Kokous avattiin 14:13

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Suvi Rovio ja kokouksen sihteeriksi Juho Heikkinen

3. Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin esityslistan loppuun tilinkäyttöoikeuksien ja eGon jäsenhakemuksen käsittely

5. Valittiin sihteeriksi Juho Heikkinen, rahastonhoitajaksi Mikael Nenonen, tiedottajaksi Antti Törmänen ja turnausvastaavaksi Janne Nikula. Jäsenvastaavaksi nimitettiin Reino Karttunen.

6. Tutustuttiin Juri Kurosen kirjalliseen selvitykseen turnauksen keskeyttämisen syistä. Todettiin, että asiassa on väärinkäsityksen mahdollisuus. Annetaan Juri Kuroselle kirjallinen huomautus SM-järjestelmän sääntöjen rikkomisesta. Muita sanktioita ei määrätä. Päätettiin, että jatkoa varten sanktiot tällaisissa tilanteissa on määriteltävä etukäteen, ja niistä on tiedotettava SM-järjestelmän turnauksiin osallistuville pelaajille.

Päätettiin, että vuoden 2010 SM-sarjan GOR-laskentaan lähetettyihin tuloksiin ei tehdä muutoksia.

7. Avattiin SM-I- ja SM-II -karsintojen haut. Päätettiin hakujen deadlineksi 21.4.2011. SM-I -karsinnan päivämääräksi päätettiin 3.-4.9.2011 ja SM-II -karsinnan päivämääräksi 1.-2.10.2011. Muut asiat tästä kohdasta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8. Todettiin, että kongressin hyvä taloudellinen tulos saattaa mahdollistaa projektien rahoittamisen jatkossa. Päätettiin ottaa 15.3 asti vastaan konkreettisia suunnitelmia tarvittavine rahasummineen. Näiden perusteella hallitus muodostaa esityksensä liiton kevätkokoukselle.

9. Todettiin, että pistesysteemin perusteella Suomen edustaja on Mikko Siukola. Matkatuki maksetaan hakemuksesta, johon tositteet voidaan liittää myöhemmin.

10. Joukkue-SM-turnaukseen SM-sarjaan ilmoittaudutaan 20.3.2011 mennessä. Kerhon edustajan on vahvistettava kerhon joukkueen ilmoittautuminen lähettämällä sähköpostia liitolle osoitteeseen finland@eurogofed.org tähän aikarajaan mennessä. Nimilistoilla wikissä ei ole virallista merkitystä, mutta niitä voidaan käyttää apuvälineenä joukkueiden kasaamisessa. Avoimeen sarjaan joukkueet ilmoittautuvat paikan päällä. Turnausvastaava päivittää tiedot wikiin.

11. Kapsi ry lisää yhdistysjäsenen jäsenmaksuluokkiinsa. Liitto on tähän asti ollut kannatusjäsen. Päätettiin siirtymisestä yhdistysjäseneksi.

12. Kokoustavat: hallitus voi pitää sekä normaaleja että virtuaalikokouksia foorumilla ja irkissä.
Kommunikointi: Pääasiallisesti foorumi ja IRC. Sähköpostia voidaan käyttää kiirellisiin tiedotuksiin.
Tiedotus: Luodaan liitolle web-sivut. Selvitellään vaihtoehtoja ja kustannuksia. Kerätään talteen eri asioita koskevat päätökset kootusti aiheittain. Siirretään systeemidokumentit ym. tiedotusforumilta Kapsille, ja korjataan wikissä olevat linkit. Kehitellään jäsentiedote liiton välillisille jäsenille (esim. kuukausittain lähetettävä meili tulevista turnauksista ym. tapahtumista, linkit pöytäkirjoihin, ym.). Harkittiin hallituksen oman wikin perustamista.

13. Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeus tilille <TILINUMERO TÄHÄN> Miika Nikulalta <XXXXXX-XXXX>, ja myöntää tilinkäyttöoikeus Mikael Nenoselle <XXXXXX-XXXX>.

14. Espoon feodaalinen go-veljeskunta (eGo) hakee liiton jäsenyyttä. Säännöt on lähetetty PRH:lle ja rekisteröityminen on siis vireillä. Hyväksyttiin eGo liiton jäseneksi. Jäsenyyden jatkumisen ehtona vuoden 2011 jälkeen on se, että PRH hyväksyy säännöt ja eGo saa ry-statuksen vuoden 2011 aikana. Mikäli näin käy, jäsenyys jatkuu ilman eri päätöstä.

15. Ei muita esille tulevia asioita.

16. Päätettiin kokous 18:10
Post Reply