Suomen go-liiton hallituksen kokous 3/2012

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Hiridur
Posts: 21
Joined: Mon Apr 20, 2009 8:23 pm

Suomen go-liiton hallituksen kokous 3/2012

Post by Hiridur »

Suomen go-liiton hallituksen kokous 3.3.2012

Paikka: konetalon sauna, Hervanta, Tampere
Aika: 3.3.2012
Läsnä:
Pekka Keipi
Reino Karttunen
Ilkka Mattila
Eetu Erkkilä
Mikko Siukola
Aura Tamminen
Arto Heikkinen
Juho Heikkinen

1. Kokouksen avaaminen.
Varapuheenjohtaja Pekka Keipi avasi kokouksen kello 20:37.

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Keipi ja sihteeriksi Juho Heikkinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin, että kokouksen ajankohta oli päätetty edellisessä hallituksen kokouksessa, ja
läsnä on riittävästä hallituksen jäseniä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin kutsuun sisältynyt ehdotus seuraavin lisäyksin: käsitellään tilinpäätöksen tilanne
kohtana 5, ja kevätkokouksen ajankohta JSM-hakemuksen käsittelyn jälkeen.

5. Tilinpäätöksen tilanne.
Todettiin, että tilinpäätös täsmää, mutta muutamista tapahtumista kerätään vielä kuitteja. Kuittien
keräämisen jälkeen tilinpäätös tehdään valmiiksi. Tilinpäätös on sääntöjen mukaan toimitettava
tarkastajille neljä viikkoa ennen kevätkokousta, ja toiminnantarkastajilla on kaksi viikkoa aikaa
tämän jälkeen toimittaa lausuntonta hallitukselle. Toiminnantarkastajia ovat Matti Siivola ja Jani Johansson, sekä
heidän varahenkilöitään Arto Heikkinen ja Pekka Lajunen.

6. Vuoden 2012 hallituksen 1. ja 2. kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen.
Käytiin läpi pöytäkirjat, ja korjattiin muutama epätarkkuus sekä kielivirhe. Päätettiin hyväksyä pöytäkirjat korjattuina.

7. Joukkue-SM -turnaus.
HGK oli ainoana hakijana hakenut turnausta ajankohdalle 21.-22.4.2012. Päätettin myöntää turnaus
HGK:n järjestettäväksi kyseisenä ajankohtana. Turnaus järjestetään Helsingin uuden yhteiskoulun tiloissa Helsingin Pihlajamäessä.

8. Liiton kevätkokouksen ajankohta.
Päätettiin järjestää kevätkokous Joukkue-SM:n yhteydessä, turnausjärjestelyjen niin salliessa
turnauspaikalla lauantai-iltana. Kokouksen paikka ja tarkka ajankohta varmistetaan ennen kokouksen
koolle kutsumista.

9. Jäsenmaksujen kerääminen.
Todettiin, että jäsenmaksut kerhoilta on kerättävä kuun loppuun mennessä. Päätettiin, että
Arto Heikkinen hoitaa keräämisen, ja Reino Karttunen auttaa tarvittaessa.

10. Seuraava hallituksen kokous.
Päätettiin, että hallituksen seuraava kokous järjestetään ravintola Kustaa Vaasassa peli-illan
yhteydessä 18.3.2012.

11. Muut esille tulevat asiat.
Tarkistettiin TTGoK:n varastossa olevat liitolle kuuluvat kongressista jääneet tavarat. Otettiin
pääkaupunkiseudulle mukaan pari laatikkoa Go Wordleja, sekä jonkin verran sinisiä kangaskasseja.
Lisäksi todettiin, että muualla on varastoituna jonkin verran kongressipaitoja, pieniä ja naisten
kokoja. Todettiin, että muu varastossa ollut pikkutavara ei ole käyttökelpoista, ja jätettiin
se TTGoK:n haltuun.

12. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 21:16.
Post Reply