Kutsu Suomen go-liitto ry:n kevätkokoukseen 2011

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Suvi
Posts: 756
Joined: Wed Jul 21, 2004 12:51 pm
Location: Tampere

Kutsu Suomen go-liitto ry:n kevätkokoukseen 2011

Post by Suvi »

Kokouskutsu

Suomen go-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään PM-kisojen yhteydessä Turun Työnantajain Yhdistyksen tiloissa (Jarrumiehenkatu 7, Turku) perjantaina 22.4.2011. Kokous alkaa heti toisen kierroksen päätyttyä noin kello 19:30. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenkerhojen jäsenet.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa, sekä heille varamiehet.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Suomen go-liiton sääntöjen mukaan liiton kokous on laillisesti koolle kutsuttu, mikäli kutsut jäsenille on lähetetty vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöissä mainintaa.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Läsnäolijoiden toteaminen ja äänimäärät
Todetaan liiton jäsenkerhojen viralliset edustajat ja heidän käyttämänsä äänimäärät. Laitetaan kaikkia läsnäolijoita varten nimilista kiertämään. Myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus muille, kuin liiton jäsenkerhojen jäsenille.

5. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.

6. Vuosikertomus 2010
Liiton tiedottaja Antti Törmänen esittelee liiton vuosikertomuksen 2010.
Esitys: Hyväksytään vuosikertomus.
Liite: http://www.cs.tut.fi/~leppan35/sgl/vuos ... us2010.pdf

7. Tilinpäätös 2010 ja tilintarkastajien lausunto
Esitellään liiton tilinpäätös vuodelle 2010 ja kuullaan tilintarkastajien lausunto.
Liitteet:
http://www.cs.tut.fi/~leppan35/sgl/tili ... skelma.pdf
http://www.cs.tut.fi/~leppan35/sgl/tili ... 0/tase.pdf
http://www.cs.tut.fi/~leppan35/sgl/tili ... enveto.pdf

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelle 2010 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

9. Kongressin voittojen käytön suunnittelu
Kongressi teki runsaasti voittoa. Hallitus on keskustellut voittojen käytöstä.
Esitys: Päätetään kongressin voittojen käytöstä seuraavasti:
Go-kongressin voitto pidetään go-liiton käyttötilistä erillisellä tilillä. Tämä tili on go-liiton taloudellinen reservi. Taloudellisesta reservistä siirretään joka vuosi tuhat euroa käyttötilille, jota voidaan käyttää go-liiton tavalliseen toimintaan. Ensimmäinen siirto tehdään vuoden 2011 aikana. Go-liiton vuosikokouksen päätöksellä taloudellista reserviä voidaan käyttää kansainvälisten tapahtumien tai muiden tavanomaista toimintaa selkeästi suurempien projektien järjestämiseen.

10. Muut esille tulevat asiat
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.


Levillä 8.4.2011

Suvi Rovio
Suomen go-liitto ry
Puheenjohtaja
Post Reply