Suomen go-liiton hallituksen kokous 4/11 23.4. pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Suvi
Posts: 756
Joined: Wed Jul 21, 2004 12:51 pm
Location: Tampere

Suomen go-liiton hallituksen kokous 4/11 23.4. pöytäkirja

Post by Suvi »

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 4/2011

[pdf-muodossa: http://www.gowrite.net/forum/download/file.php?id=79]

Paikka: Turun Työnantajain Yhdistyksen tilat, Jarrumiehenkatu 7, Turku.
Aika: Lauantai 23.4.2011

Läsnä:
Suvi Rovio
Juho Heikkinen
Jaakko Virtanen
Pekka Keipi
Mikael Nenonen
Teemu Rovio (varajäsen)
Reino Karttunen
Janne Nikula
Antti Törmänen
Mikko Siukola
Simo Leppänen kohdassa 8

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Suvi Rovio avasi kokouksen 17:41.

2.Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

3.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella:
lisätään kohdaksi 19 SaiGon jäsenmaksujen käsittely.

5.Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Edellisten kokousten pöytäkirjoja on hyväksymättä, löytyvät foorumilta:
2/2011: viewtopic.php?f=8&t=825
3/2011: viewtopic.php?f=8&t=826

Esitys: Hyväksytään hallituksen kokousten 2/2011 ja 3/2011 pöytäkirjat.

Päätös: esityksen mukaan.

6.Kongressiin saadut kirjat

Liitolle jäi kongressista seuraavat kirjat:
-All about ko, 1 kpl.
-The road to one dan, Volume 1, 20-17 kyu, 4 kpl.
-Baduk for beginners, 3kpl. Paksu kirja aloittelijoille.
-Speed Baduk sarja:

Speed Baduk on nimensä mukaan nopeaa peliä opettava sarja. Kyseessä on 12 osainen tehtäväkirjasarja, jonka taso on ensimmäisessä osassa 25-30 kyun tasoa ja viimeisessä 12. osassa taso vastaa noin 1 kyu eli sarja kattaa koko kyu-asteikon.
Sarjoja on yhteensä kolme täyttä sarjaa, yksi sarja josta puuttuu vain viimeinen osa ja yksi sarja josta puuttuu osat 3, 9, 11 ja 12.

Esitys: Myönnetään kirjoja kerhojen kirjastoihin erikseen sovittavilla jakoperusteilla.

Päätös: Päätettiin lähettää kerhojen hallitusten yhteyshenkilöille sähköpostitse tiedustelu kerhojen mahdollisuuksista ja halukkuudesta käyttää kirjoja hyväkseen.

7.KAC-systeemidokumentti
KAC-systeemi tarvitsee selvennystä ja muutoksia.

Esitys: Hyväksytään turnauksen systeemidokumentiksi seuraava:

Avoin turnaus

Turnaus on yhden viikonlopun kaikille avoin turnaus. Turnauksessa pelataan 7 kierrosta lyhyillä peliajoilla. Lauantaina pelataan 4 kierrosta ja sunnuntaina 3 kierrosta. Suomalaisten pelaajien pitää olla Suomen go-liiton jäseniä.

Avoimessa turnauksessa kierroksia voi jättää väliin asianmukaisella ilmoituksella. Huippuryhmän pelaajat ovat velvollisia pelaamaan kaikki lauantain yleisen turnauksen pelit ja cupin pelit.

Avoimen turnauksen voittaja määräytyy yksin McMahon-pisteiden mukaan. Tarvittaessa voitto jaetaan tasapisteissä olevien voittajien kesken. Cupin finalistit eivät voi voittaa avointa turnausta.

Cup

Kun turnausta on pelattu neljä kierrosta, valitaan turnauksen 8 parhaiten sijoittunutta suomalaista cup-vaiheeseen. Sijoituskriteerit ovat tärkeysjärjestyksessä MMS, SOS, SOSOS ja arpa.

Cup paritetaan metodilla 1-8, 2-7, 3-6 ja 4-5. Cupista pudonneet pelaajat palautetaan takaisin yleiseen turnaukseen. Kaikki cupin pelit lasketaan myös mukaan yleiseen turnaukseen.

KAC:n cup-osuuden voittaja on Suomen virallinen KPMC-edustaja. Varaedustajat ovat cupin muut pelaajat järjestyksessä ensisijaisesti cup-vaiheen voittojen määrän ja toissijaisesti lauantain neljän kierroksen jälkeisen järjestyksen perusteella.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.WWW-sivut
Simo Leppäseltä on pyydetty tarjouspyyntö. Hän on antanut alustavan hintahaarukan, jota lupaa tarkentaa speksejä saatuaan. Kokouksessa on mahdollisesti tilaisuus keskustella sivuista Leppäsen kanssa.

Esitys: Keskustellaan WWW-sivuista ja päätetään projektin seuraavista vaiheista.

Päätös: Suvi Rovio ilmoitti olevansa jäävi kohdasta päätettäessä. Päätettiin, että Simo Leppänen toteuttaa sivut. Todettiin, että hintaluokka on n. 1000 euroa, mikä katsottiin edulliseksi tämän tason projektille. Päätettiin, että Antti Törmänen ja Mikael Nenonen hoitavat Simon kanssa sivujen spesifioinnin ja projektin koordinoinnin. Speksit tehdään viimeistään seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

9.Maksettavat laskut

Muistin tueksi listataan tässä.
Esitys: Rahastonhoitaja maksaa liiton tililtä seuraavat :
Antti Törmäselle 150 euroa (sgl.fi)
Suvi Roviolle 16.57e (tilintarkastusmateriaalien lähetys) ja 12e (egc2010.fi)
Mikko Siukolalle 500e (WAGC)
Pekka Keipille 5e (tilintarkastusmateriaalin lähetys)

Päätös: Todetaan, että maksetaan tässä luetellut maksut. Päätettiin jatkossakin kirjoittaa maksetut kulukorvaukset ja muut vastaavat maksut ainakin foorumille näkyviin. Todettiin, että YliGo näyttää maksaneen vuoden 2010 jäsenmaksua liikaa. Selvitetään asia YliGon kanssa, ja palautetaan mahdollinen ylimääräinen osuus.

10.Parigo-EM -edustus
Parigon EM-kilpailuissa virallinen pari saa joskus pientä matka- tai majoitustukea. Hallituksen tiedossa ei ole parigon EM-kisoihin lähtevää suomalaisparia.

Esitys: Myönnetään Suomen virallisen parin asema ensimmäiselle parille, joka sitä hallitukselta anoo.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

11.Virtuaalikokouskäytännöt
Esitys: Keskustellaan virtuaalikokouskäytännöistä ja vahvistetaan toimintatavat vuodelle 2011.

Päätös: Keskusteltiin virtuaalikokouskäytännöistä. Päätettiin, että virtuaalikokouslangat ovat foorumilla auki vähintään viikon, tai kunnes kaikki varsinaiset jäsenet ovat äänestäneet. Esitettiin suositus, että kaikki hallituksen jäsenet vastaisivat virtuaalikokouksiin mahdollisimman ripeästi.

12.Hallituksen vuosikalenteri
Hallituksella ja sen jäsenillä on erinäisiä vakiintuneita toimia ympäri vuoden. On helpompi muistaa käsitellä ja järjestää asiat ajoissa, jos ne on kirjattu ylös. Samalla nähdään, mitkä ovat kiireisimpiä aikoja ja mihin voi suunnitella joitain uusia projekteja.

Esitys: Valmistellaan hallituksen vuosikalenteri, johon jokainen osa-aluevastaava kirjoittaa omaa aluettaan koskevien tapahtumien ja niihin liittyvien valmistelujen ajankohdat.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenet, joilla on määrättyjä tehtäviä, keräävät tiedot omilta osa-alueiltaan seuraavaan kokoukseen mennessä. Avaitaan näille foorumille uusi säie.

13.Kongressin tilinpäätöksen esittely EGF:n vuosikokoukselle
Kongressin tilinpäätös pitää esitellä EGF:n vuosikokoukselle Bordeauxin kongressissa.

Esitys: Mikäli joku hallituksen jäsen lähtee kongressiin valtuutetaan hänet esityksen pitäjäksi. Valmistellaan esitys etukäteen. Jos kukaan hallituslainen ei lähde, harkitaan ulkopuolisen edustajan käyttämistä tai kirjemuotoisen selvityksen laatimista.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa Antti Törmänen kokousedustajaksi. Antti Törmänen ja Teemu Rovio valmistelevat lyhyen taloudellisen selvityksen vuosikokousta varten seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Kysytään tarvittaessa EGF:ltä tietoja vaatimuksista selvityksen sisällölle.

14.KBA:n europro-kysely

Kim Sungrae Korean Baduk Associationista lähetti liitolle kyselyn Europro-järjestelmästä. Antti Törmänen on esittänyt hallitukselle perustellut mielipiteensä vastauksista.

Esitys: Päätetään ilmoittaa KBA:lle liiton kannaksi Antti Törmäsen vastaukset.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

15.YliGon tukihakemus

YliGo on hakenut liitolta tukea kahteen go-promotointimatkaan: Pieksämäen BakaConiin ja Lahden Desuconiin. Tapahtumiin lähtee 3-5 YliGolaista.

Esitys: Myönnetään YliGolle hakemuksen mukaan avustusta 100e BakaConiin ja 50e Desuconiin.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

16.Liiton säästötilin avaaminen

Kongressi teki reilusti voittoa. Määräaikaistalletuksilla liitto saisi rahoille parempaa korkoa. Puhelinkyselyllä Sammon (liiton pankki) tarjous oli 2,3% vuoden talletukselle.

Esitys: Päätetään avata liitolle tili, johon talletetaan kongressin voitot vuoden määräajaksi kerrallaan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

17.Kongressin tilin lopettaminen
Esitys: Lopetetaan kongressin tili ja siirretään siellä olevat varat liiton säästötilille.

Päätös: Päätettiin siirtää Suomen Go-liiton tilillä 573008-20437982 olevat varat liiton säästötilille, ja lopettaa sen jälkeen kyseinen tili.

18. SM-I- ja SM-II -karsinnat

Hakemukseen mennessä ei ole tullut hakemuksia turnausten järjestämiseksi. Kanpai ja eGo ovat ilmoittaneet voivansa mahdollisesti järjestää karsintaturnaukset, mikäli muita hakemuksia ei tule.

Esitys: Pyydetään Kanpaita ja eGoa vahvistamaan järjestävätkö ne karsintaturnaukset.

Päätös: Päätettiin pyytää Kanpailta ja eGolta vahvistukset, jotka toivotaan mahdollisimman pian.

19. SaiGon jäsenmaksut
Esitys: Todetaan SaiGon maksaneen vuoden 2011 jäsenmaksun, ja päätetään jättää perimättä aiemmat maksut. Koska SaiGo ei ole käyttänyt maksamattomia maksuja vastaavana ajanjaksona jäsenoikeuksiaan, minimijäsenmaksun perimistä ei katsota mielekkääksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

20.Muut esille tulevat asiat

Päätettiin päivittää sähköpostilista. Todettiin, että kolmen kerhon jäsenmaksut olivat myöhässä, ja kehotettiin kerhoja olemaan jatkossa ajoissa.

21.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:56.
Post Reply