Suomen go-liiton hallituksen kokous 4/11 23.4. esityslista

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Suvi
Posts: 756
Joined: Wed Jul 21, 2004 12:51 pm
Location: Tampere

Suomen go-liiton hallituksen kokous 4/11 23.4. esityslista

Post by Suvi »

Suomen go-liitto ry:n hallituksen kokous 4/2011 järjestetään PM-kisojen yhteydessä.

Paikka: Turun Työnantajain Yhdistyksen tilat, Jarrumiehenkatu 7, Turku.
Aika: lauantai 23.4.2011 pelien jälkeen ennen saunaa

Esityslista:

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2.Läsnäolijoiden toteaminen
Todetaan läsnäolijat.

3.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksymättömiä pöytäkirjoja:
2/2011: http://gowrite.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=825
3/2011: http://gowrite.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=826
Esitys: Hyväksytään hallituksen kokousten 2/2011 ja 3/2011 pöytäkirjat.

6.Kongressiin saadut kirjat
Liitolle jäi kongressista seuraavat kirjat:
-All about ko, 1 kpl.
-The road to one dan, Volume 1, 20-17 kyu, 4 kpl.
-Baduk for beginners, 3kpl. Paksu kirja aloittelijoille.
-Speed Baduk sarja:
Speed Baduk on nimensä mukaan nopeaa peliä opettava sarja. Kyseessä on 12 osainen tehtäväkirjasarja, jonka taso on ensimmäisessä osassa 25-30 kyun tasoa ja viimeisessä 12. osassa taso vastaa noin 1 kyu eli sarja kattaa koko kyu-asteikon.
Sarjoja on yhteensä kolme täyttä sarjaa, yksi sarja josta puuttuu vain viimeinen osa ja yksi sarja josta puuttuu osat 3, 9, 11 ja 12.
Esitys: Myönnetään kirjoja kerhojen kirjastoihin erikseen sovittavilla jakoperusteilla.

7.KAC-systeemidokumentti
KAC-systeemi tarvitsee selvennystä ja muutoksia.
Esitys: Hyväksytään turnauksen systeemidokumentiksi seuraava:

Avoin turnaus

Turnaus on yhden viikonlopun kaikille avoin turnaus. Turnauksessa pelataan 7 kierrosta lyhyillä peliajoilla. Lauantaina pelataan 4 kierrosta ja sunnuntaina 3 kierrosta. Suomalaisten pelaajien pitää olla Suomen go-liiton jäseniä.

Avoimessa turnauksessa kierroksia voi jättää väliin asianmukaisella ilmoituksella. Huippuryhmän pelaajat ovat velvollisia pelaamaan kaikki lauantain yleisen turnauksen pelit ja cupin pelit.

Avoimen turnauksen voittaja määräytyy yksin McMahon-pisteiden mukaan. Tarvittaessa voitto jaetaan tasapisteissä olevien voittajien kesken. Cupin finalistit eivät voi voittaa avointa turnausta.

Cup

Kun turnausta on pelattu neljä kierrosta, valitaan turnauksen 8 parhaiten sijoittunutta suomalaista cup-vaiheeseen. Sijoituskriteerit ovat tärkeysjärjestyksessä MMS, SOS, SOSOS ja arpa.

Cup paritetaan metodilla 1-8, 2-7, 3-6 ja 4-5. Cupista pudonneet pelaajat palautetaan takaisin yleiseen turnaukseen. Kaikki cupin pelit lasketaan myös mukaan yleiseen turnaukseen.

KAC:n cup-osuuden voittaja on Suomen virallinen KPMC-edustaja. Varaedustajat ovat cupin muut pelaajat järjestyksessä ensisijaisesti cup-vaiheen voittojen määrän ja toissijaisesti lauantain neljän kierroksen jälkeisen järjestyksen perusteella.

8.Www-sivut
Simo Leppäseltä on pyydetty tarjouspyyntö. Hän on antanut alustavan hintahaarukan, jota lupaa tarkentaa speksejä saatuaan. Kokouksessa on mahdollisesti tilaisuus keskustella sivuista Leppäsen kanssa.
Esitys: Keskustellaan www-sivuista ja päätetään projektin seuraavista vaiheista.

9.Maksettavat laskut
Muistin tueksi listataan tässä.
Esitys: Rahastonhoitaja maksaa liiton tililtä seuraavat :
Antti Törmäselle 150 euroa (sgl.fi)
Suvi Roviolle 16.57e (tilintarkastusmateriaalien lähetys) ja 12e (egc2010.fi)
Mikko Siukolalle 500e (WAGC)
Pekka Keipille 5e (tilintarkastusmateriaalin lähetys)

10.Parigo-EM -edustus
Parigon EM-kilpailuissa virallinen pari saa joskus pientä matka- tai majoitustukea. Hallituksen tiedossa ei ole parigon EM-kisoihin lähtevää suomalaisparia.
Esitys: Myönnetään Suomen virallisen parin asema ensimmäiselle parille, joka sitä hallitukselta anoo.
11.Virtuaalikokouskäytännöt
Esitys: Keskustellaan virtuaalikokouskäytännöistä ja vahvistetaan toimintatavat vuodelle 2011.

12.Hallituksen vuosikalenteri
Hallituksella ja sen jäsenillä on erinäisiä vakiintuneita toimia ympäri vuoden. On helpompi muistaa käsitellä ja järjestää asiat ajoissa, jos ne on kirjattu ylös. Samalla nähdään, mitkä ovat kiireisimpiä aikoja ja mihin voi suunnitella joitain uusia projekteja.
Esitys: Valmistellaan hallituksen vuosikalenteri, johon jokainen osa-aluevastaava kirjoittaa omaa aluettaan koskevien tapahtumien ja niihin liittyvien valmistelujen ajankohdat.

13.Kongressin tilinpäätöksen esittely EGF:n vuosikokoukselle
Kongressin tilinpäätös pitää esitellä EGF:n vuosikokoukselle Bordeauxin kongressissa.
Esitys: Mikäli joku hallituksen jäsen lähtee kongressiin valtuutetaan hänet esityksen pitäjäksi. Valmistellaan esitys etukäteen. Jos kukaan hallituslainen ei lähde, harkitaan ulkopuolisen edustajan käyttämistä tai kirjemuotoisen selvityksen laatimista.

14.KBA:n europro-kysely
Kim Sungrae Korean Baduk Associationista lähetti liitolle kyselyn Europro-järjestelmästä. Antti Törmänen on esittänyt hallitukselle perustellut mielipiteensä vastauksista.
Esitys: Päätetään ilmoittaa KBA:lle liiton kannaksi Antti Törmäsen vastaukset.

15.YliGon tukihakemus
YliGo on hakenut liitolta tukea kahteen go-promotointimatkaan: Pieksämäen BakaConiin ja Lahden Desuconiin. Tapahtumiin lähtee 3-5 YliGolaista.
Esitys: Myönnetään YliGolle hakemuksen mukaan avustusta 100e BakaConiin ja 50e Desuconiin.

16.Liiton säästötilin avaaminen
Kongressi teki reilusti voittoa. Määräaikaistalletuksilla liitto saisi rahoille parempaa korkoa. Puhelinkyselyllä Sammon (liiton pankki) tarjous oli 2,3% vuoden talletukselle.
Esitys: Päätetään avata liitolle tili, johon talletetaan kongressin voitot vuoden määräajaksi kerrallaan.

17.Kongressin tilin lopettaminen
Esitys: Lopetetaan kongressin tili ja siirretään siellä olevat varat liiton säästötilille.

18. SM-I- ja SM-II -karsinnat
Hakemukseen mennessä ei ole tullut hakemuksia turnausten järjestämiseksi. Kanpai ja eGo ovat ilmoittaneet voivansa mahdollisesti järjestää karsintaturnaukset, mikäli muita hakemuksia ei tule.
Esitys: Pyydetään Kanpaita ja eGoa vahvistamaan järjestävätkö ne karsintaturnaukset.

19.Muut esille tulevat asiat
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

20.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Tampereella 21.4.2011
Suvi Rovio
Puheenjohtaja
Post Reply