Suomen go-liiton hallituksen kokous 2/2012

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Hiridur
Posts: 21
Joined: Mon Apr 20, 2009 8:23 pm

Suomen go-liiton hallituksen kokous 2/2012

Post by Hiridur »

Suomen go-liiton hallituksen kokous 12.2.2012

Paikka: Bar Chaplin, Helsinki
Läsnä:
Pekka Keipi
Antti Niemi
Reino Karttunen
Arto Heikkinen
Mikael Nenonen
Joonas Ylönen
Mikko Siukola
Aura Tamminen
Elsa Polvinen
Henri Ruusula
Jouko Kelomäki

1. Kokouksen avaus.
Varapuheenjohtaja Pekka Keipi avasi kokouksen 19:52.

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi liiton varapuheenjohtaja Pekka Keipi, ja sihteeriksi Juho Heikkinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin, että kokous kutsuttiin koolle jo edellisen hallituksen kokouksen aikaan 8.2.2012. Hallituksen jäsenistä oli paikalla sääntöjen edellyttämä osuus, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Todettiin äänivaltaisten läsnäolijoiden
lukumääräksi 8.

4. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen hallitukseen kuulumattomille kohdaksi 5. Muuten hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen hallitukseen kuulumattomille.
Myönnettiin. Todettiin lisäksi, että myös hallituksen varajäsenillä on äänioikeus.

6. Vuoden 2011 tilinpäätös
Mikael Nenonen esitteli vuoden 2011 taseen, tuloslaskelman ja tilien yhteenvedon. Päätettiin, että tilinpäätös voidaan hyväksyä sen jälkeen, kun edellisen vuoden tilinpäätös on ensin lähetetty foorumille vertailukohdaksi, ja sen luvut
täsmäävät tämän vuoden kanssa.

7. Vuoden 2012 WAGC edustus.
Todettiin, että pisteissä kärjessä oleva Javier Savolainen on ilmoittanut turnausvastaavalle ja hallitukselle, ettei ole halukas lähtemään. Vahvistettiin edustajaksi pistetilanteessa toisena oleva Juri Kuronen. Liitto tukee aiempien
päätösten mukaisesti matkakuluja kuitteja vastaan 500 euroon asti.

8. YliGon tukihakemukset.
Yligo on hakenut tukea 100e pelin promotoimiseksi Kirsikankukkaconissa, ja 100e vastaavaan toimintaan Desuconissa. Todettiin, että toiminta ja näkyvyys aiemmin vastaavissa tilaisuuksissa on ollut hyvää, ja päätettiin hyväksyä hakemukset.

9. Muut esille tulevat asiat.
Keskusteltiin mahdollisuuksista lähettää myös vakavia jubango-pelejä EGF:n
GoR-systeemiin, ja niiden mahdollisesta paremmasta käyttämisestä luokitusinformaation
lähteenä. Päätettiin jatkaa keskustelua kokouksen jälkeen, ja palata mahdollisesti
asiaan myöhemmissä kokouksissa.

Keskusteltiin Web-projektin tilanteesta, ja lisäsisällön tuottamisesta.

Ilmoitettiin, että SM-karsintojen haut ovat auki, deadlinenä toukokuun loppu. Todettiin myös, että KAC:n haku avataan lähitulevaisudessa samalla takarajalla.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 3-4.3 Tampereella Kani 6 -turnauksen yhtyedessä. Kokous järjestetään lauantaina kierrosten päättymisen jälkeen.

10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:36.
Post Reply